Paweł Górski

„Litery AA”, enkaustyka na płótnie, wielkość 110 x 129 cm

1996 r.

CENA 12 000 PLN

# # # # # #

3 lipca 2017