„Oko 1”, olejny pastel enkaustyka na papierze, wielkość 100 x 70 cm