„Oko 2”, olejny pastel enkaustyka na papierze, wielkość 100 x 70 cm